Köpa extern hårddisk

Posted by admin on July 25, 2015
Tillbehör

För de allra flesta användare av en dator finns det många anledningar att köpa en extern hårddisk. De två viktigaste argumenten är för det första att den egna datorn har en begränsad lagringskapacitet och för det andra att det kan vara bra att ha en säkerhetskopia om man har viktiga dokument förvarade på den egna datorn.

Den typ av data som är särskilt utrymmeskrävande är program, filmer, spel och liknande medan vanlig skriven text inte kräver mycket utrymme alls.

Det finns ett mycket stort urval av externminnen att köpa och de kostar jämförelsevis inte särskilt mycket heller. För en privatperson är det rimligt att titta på lagringsutrymmen mellan 500 GB och 5  000 GB. I spannet mellan dessa finns det ett stort urval av externminnen i prisklassen 500 till 2  000 kronor med det största utrymmet som dyrast.

Vi talar här om bärbara hårddiskar som man alltså lätt kan ta med sig. Nackdelen med hårddiskar som är helt bärbara jämfört med dem som är stationära är överföringshastigheten. Man får alltså räkna med att det tar längre tid med en bärbar hårddisk.

Det man bör titta på är om det behövs en extern strömkälla för hårddisken eller om den bara kan anslutas till datorn.