Mobilen – en dator i miniformat

Posted by admin on July 28, 2015
Mobil

Frågan är om mobiltelefonen redan idag kan ersätta pc:n som dator. Mobiltelefonen eller surfplattan har idag alla de funktioner inbyggda som en pc har och kan användas som sådan i de allra flesta situationer. Utvecklingen går också med rasande fart med alltmer kraftfulla processorer i allt mindre format.

Begränsningen sitter alltså i processor- och lagringskapaciteten. Det handlar idag och kommer även i morgon att handla om fysiskt utrymme. En fysiskt större maskin kommer också att ha högre kapacitet. Frågan handlar till slut om mobilen kommer att ha tillräckligt med utrymme.

Svaret är både ja och nej. Ja, därför att med dagens krav kommer en framtida mobil enhet att räcka till om man kombinerar den med ett köpt lagringsutrymme. Nej därför att erfarenheten visar att när tekniken ger fler möjligheter så ökar även kraven.

Redan idag har mobila enheter alla de möjligheter som de flesta privatpersoner efterfrågar. När det gäller professionell användning kommer det nog dock under överblickbar framtid (2-3 år!) finnas efterfrågan även på större enheter. En speciell användning är spel. Här är nog svaret nja; det kommer att utvecklas spel i takt med den ökade kapaciteten som gör att de större enheterna krävs men för de allra flesta spelen kommer den mobila enheten att vara tillräcklig!